19 . 05 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Характеристика та основні ознаки біржового товару№ роботи: 354
розділ: Біржова діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 10
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Характеристика та основні ознаки біржового товару
1. Задача
1. Ціна контракту становить 15,10 дол. США. Одиниця контракту 5000 бушелів, депозит – 1500 дол. США. Визначте показники левереджу.
2 А. Задача
Розрахуйте єдиний курс при наступних заявках.
2 Б. Задача
Наведіть приклад фіксингу на фондовій біржі
Стартовий курс - 350,00
Кількість заявок на продаж – 650,00
Кількість на купівлю – 420,00
3. Задача
Фермер передбачає зібрати 20 тис. бушелів пшениці на початку листопада. Його цільова ціна складає 4,82 дол. За бушель. 15 квітня фючерсна котировка грудневого контракту на кукурудзу складає 5,07 дол. за бушель. Фермер вирішує хеджувати весь товар. Заповніть форму, що показує його перші кроки на готівковому та фючерсному ринках.
Список використаної літератури


Уривки з теоретичного питання:

Найважливішою особливістю організації біржової торгівлі є те, що на біржі оперують тільки тими товарами, в яких індивідуальні відмінності окремих предметів щодо якості товару не мають практичного значення. Торгівля ведеться певною кількістю одиниць стандартизованого товару або цінних паперів. Товар повинен відповідати особливим вимогам:
1) бути якісно однорідним;
2) бути визначеним за кількістю або вагою;
3) може бути замінений будь-яким іншим товаром з цієї ж партії.
Такі характеристики, що дозволяють здійснити торгівлю товаром при його відсутності під час укладення угоди, визначаються або природою даного товару (папір одного і того ж сорту, акції одного підприємства), або за загальноприйнятим еталоном даного товару. Товари, які відповідають всім перерахованим вимогам, називаються біржовими товарами, їх кількість асортимент постійно змінюються.
   
Список літератури

1. Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. посібник/А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов.- К.: Фенікс, 2000. - 336 с. - Бібліогр.: с. 332.
2. Биржевая деятельность. Учебник/Под ред. проф. А. Г. Грязновой, проф. Р. В. Корнеевой, проф. В. А. Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995.- 240 с.
3. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки.- М.: Тривола, 1995.- 240с.
4. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Организация и техника биржевой торговли / ВЗФЭИ. - М.: Экономическое образование, 1995.- 324 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.