19 . 05 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вдосконалення організації і регулювання біржової діяльності в Україні№ роботи: 280
розділ: Біржова діяльність
тип: Дипломна робота
об'єм: 109
винагорода автору: 180 грн

Зміст:

ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ ОСНОВИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Огляд розвитку міжнародної біржової торгівлі
1.2. Етапи розвитку біржової торгівлі
1.4. Правила біржових торгів та технологія їх проведення
2. АНАЛІТИЧНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ
2.1. Аналіз розвитку біржової діяльності в Україні
2.1.1 Обсяги укладених угод на біржах Хмельницької області
2.2. Загальна характеристика Південно-західної універсальної біржі
2.3. Аналіз наявності та використання ресурсів біржі
2.3.1. Аналіз технічного забезпечення та використання основних фондів
2.3.2. Аналіз використання трудових ресурсів
2.4. Аналіз обсягів діяльності
2.5. Аналіз витрат
2.6. Фінансовий аналіз діяльності біржі
2.7. Аналіз факторів зовнішнього середовища
3. ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬТНОСТІ
3.1. Удосконалення системи оподаткування біржової діяльності
3.2. Розробка методики оцінки стану біржових ринків
3.3 Упорядкування роботи Південно-західної універсальної біржі
3.3.1 Впровадження хеджування, ф’ючерсних, форвардних угод
3.3.2 Підвищення кваліфікації брокерів
3.3.3 Вдосконалення мотивації у роботі брокерів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. Бралатан В.П. Розвиток біржового ринку в Україні / В. П. Бралатан// Економіка АПК. – 2006. - № 2.- С.126-129.
2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998.
3. Бандурка А.М., Червяков И.И., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учеб. – Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999.
4. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
5. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000,
6. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2004, 608 с.
7. Берзинь И. Э. Экономика фирмы.-М., 1997.
8. Богиня Н. Та ін. Основи ринкової економіки.-К., 1992.
9. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2005.
10. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2005. - 400 с.
11. Гризунов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия. – М., 1997. – с. 160.
12. Горняк О.В. Напрямки та чинники підвищення ефективності сучасного підприємництва. // Актуальні проблеми економіки №6, 2003, с.35-39.
13. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.:.
14. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
15. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: 1992 г.
16. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1998 г.
17. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1999 г.
18. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. - 185 с.
19. Кириенко О.Э. Пути повышения эффективности биржевых операцій / О.Э. Кириенко // Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції "Україна наукова 2002". Том 4. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. –С.13-15.
20. Кравченко С.А. Состояние функционирования товарных бирж / С.А. Кравченко // Економіка АПК. – 2006. - №9. – С.98-105.
21. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.
22. Міщук Г.Ю. Державне регулювання розвитку біржового товарного ринку / Г.Ю. Міщук//Економіка АПК. – 2005 . -№1.-С.87-92.
23. Осауленко О.Г. Статистичний щорічник України за 2005 рік. Державний комітет статистики України / О.Г. Осауленко. – К.: Консультант, 2006. – С.5-7.
24. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2003. - 219 с.
25. Про діяльність бірж Хмельницької області за 2006 рік: Економічна доповідь Хмельницького обласного управління статистики від 20 лютого 2007 року.
26. Севрук М.А. Экономический анализ в условиях самостоятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1995 г.
27. Сергеев И. В. Экономика предприятия.-М., 1997.
28. Солодкий М.О. Біржовий ринок / М.О. Солодкий. – К.: Джерело, 2004. – С.21.
29. Сохацька О.М. Зарубіжні фінансові ринки / О.М.Сохацька // Фінанси України. – 2000. - №4. – С.59-66.
30. Циганов О.Р. Використання біржового механізму в комерційної діяльності підприємств: Автореф.дис...канд.екон.наук / О.Р. Циганов; Донецький державний університет управління МОН України. – Донецьк, 2004. – С.3-21.
31. Циганов О.Р. Закордонний досвід державного регулювання діяльності товарних бірж та напрями його використання в Україні / О.Р. Циганов, С.М.Повний // Менеджер. – 2004. - №4(30). – С.119-124.
32. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2003. - 286 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.