23 . 04 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Політичні доктрини античності. Платон і Аристотель№ роботи: 1421
розділ: Політологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу......................... ...............3
2. Політичні доктрини античності. Платон і Аристотель.................... ...............6
3. Римське право і політика...................... .............................. .............................. 12
Список використаної літератури.................... .............................. ........................16
   
Список літератури

1. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. – 355 с.
2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. — Львів: „Новий Світ-2000”, 2003. – 344 с.
3. Політологія. / За заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. - 2-ге вид. виправ. і доп. — К.: „Вища школа”, 2001. – 415 с.
4. Політологія: Підручник. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид. випр. і доп. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 526 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.