23 . 04 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Держава як інститут політичної системи№ роботи: 1397
розділ: Політологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ…........................ .............................. .............................. .............................. .......3
1. Держава: її походження, суть, функції, типологія..................... ..........................4
2 . Правова держава і громадянське суспільство. Основні напрямки перебудови і оновлення..................... .............................. .............................. .............................. ......7
3. Державність в незалежній Україні....................... .............................. ..................10
Висновки .............................. .............................. .............................. ..........................13
Список використаних джерел........................ .............................. ............................14
   
Список літератури

1. Політологія:Підручник/ М.І.Панов, Л.М.Герасіна, В.С.Журавський.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Ін Юре, 2005.- 520с.
2. Політологія: підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін. – К.: Вища школа, 1998.
3. Політологія. / За заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. - 2-ге вид. виправ. і доп. — К.: „Вища школа”, 2001. – 415 с.
4. Політологія: Підручник. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид. випр. і доп. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 526 с.
5. Шляхтун П.П. Політологія: Теорія та історія політичної науки. — К.: „Либідь”, 2002. – 574 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.